Renovering av Nyön

Nu påbörjas renoveringen av Nyön i Örviken!

Byaföreningen har beviljats medel från Länsstyrelsen Västerbotten för renovering av Nyön.

Vi kommer att installera en ny grillstad i grillstugan. Byta ut de trasiga bastuaggregatet samt köpa in och fästa upp en angöringsplattform så att man kan angöra med fritidsbåtar och kanoter.

Även se över och ytbehandla såväl grillstugan som bastun. Allt för att vi nu skall få till ett fortsatt fint och attraktivt besöksmål såväl på sommaren som under vintern.

Om författaren

sv_SESvenska