Positiv information deponi

Under en period har nujärnsandsdeponin planerad av Rönnskär varit en omtalad punkt i Örviken. Detta eftersom att en av platserna som övervägs för denna deponi är Degeröberget i Örviken, där de flesta i byn är överens om att den inte hör hemma. Många oroar sig över att den skulle kunna förstöra delar av naturen där och även orsaka farliga förhållanden under konstruktionen. Anledningen till att Boliden behövt anordna deponin är enkelt sagt för att kunna lägga av mycket av Rönnskärs järnsand någonstans. Men nu kan Örvikenbor glädjas åt att det för tillfället inte kommer tas något beslut inom ämnet.

Vi har nu alltså fått veta att Boliden för tillfället skjuter på att lämna in sin ansökan om deponi till Mark & Miljödomstolen i Umeå.
”Boliden omvärderar tidplanen för behovet av en järnsandsdeponi. I nuläget kommer vi inte att gå vidare med någon ansökan om en extern deponi. Rönnskärs ledning avser att i slutet av 2022 göra en ny analys och då bedöma framtida behov av en deponi.” skriver Julia Gustavsson från Bolidens konsultföretag i ett mail skickat 24/11-21.

Om författaren

sv_SESvenska