Ny grillplats på Vithatta

Med hjälp av bybor ordnades det en ny grillring och nya bänkar vid Vithatta under september 2020.

About the author